Bekkenbunn

Indviduell undersøkelse og trening for å styrke bekkenbunn. Det er stor kunnskap om at bekkenbunnstrening har god effekt på anstrengelseslekkasje. Det har også vist effekt på underlivsprolaps: både redusere symptomer, redusere grad av prolaps og skape endringer i bekkenbunn.

Den individuelle timen vil være undersøkelse og behandling hvor dine plager blir belyst og styrken i bekkenbunnsmusklene vil bli målt. Alle konsultasjoner og treningstimer finner sted ved Aquafrisk fysioterapi og trening på Sjølystsenteret.
I behandlings/treningsperioden legger vi opp en treningsplan for deg og avtaler oppfølgingstimer. Det er viktig slik at fysioterapeuten kan veilede underveis, og du vet at du gjør det riktig. Behovet for oppfølging blir avtalt mellom pasient og fysioterapeut. Mange velger også å følge en treningstime der trening av bekkenbunn blir godt ivaretatt for eksempel pilates eller mensendieck.

Del dette