Bedriftstrening

Hva gjør at dine ansatte er motiverte ansatte?

Er dere en bedrift med god trivsel og lavt fravær, men ønsker å forebygge det motsatte. Har din bedrift kommet inn i en ond sirkel med høyt fravær og lav trivsel. Eller har du ansatte som stiller på jobb selv om kroppen sliter?
Det kan være mange grunner til at en bedrift ønsker organisere trening for de ansatte. Vi har utdannede fysioterapeuter med lang erfaring i tilrettelegging av fysisk aktivitet i grupper, bedrifter og idrettslag. Fysisk aktivitet i forbindelse med arbeidstida kan forebygge muskel/skjelett plager, være positiv for den psykiske helsen og arbeidsmiljø, og det viser at arbeidsgiver ønsker at de ansatte skal ha det bra.

Hvorfor velge oss?

Vi kan analysere og lage et treningsopplegg ut fra hva man trenger, i samarbeid med bedriften. Dere får en fast fysioterapeut som følger dere slik at dere opplever en progresjon i treningen. Samtidig er det lett å ønske seg øvelser som hjelper på ”der skoen trykker”. I perioder med for eksempel mye stress er det kanskje litt øvelser for nakke, skulder og avspenning som gjør dine ansatte litt ”friskere”.

Mikrobiologisk avdeling har benyttet Aquafrisk til pilates trening i mange år for sine medarbeidere. Avdelingen har fått en individuell tilpasset trening i forhold til den enkelte og utfordringene vi har på arbeidsplassen. Tilbudet om pilates på arbeidsplassen er et kjærkomment tiltak som gir påfyll av ebergi i en travel hverdag.

Bodil Ruud

Avdelingssjef Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Vi har hatt bassengtrening en tidlig morgen en dag i uka siden 2007. Det er bra for helsa å trene i varmt vann med kompetent instruktør. Dessuten er det en befriende start på dagen. Det uformelle møtet i bassenget og i garderoben er klart positivt for samarbeidet på jobb.

Anne-Britt Kjeldsberg

Nøtterøy kommune

Del dette